Erik Boman

Erik Boman har som chefsjurist, medlem i koncernledning och i styrelsearbete fått bred och djup erfarenhet av arbete i företag, koncernledningar, staber och linjepositioner. Han har arbetat aktivt i styrelser i egenskap av ledamot, ordförande och sekreterare och har hanterat och strukturerat bolagsstyrningsfrågor (corporate governance) i såväl stora koncerner, som små och medelstora bolag. I rollen som vd i fastighetsbolag och chef för specialverksamheter har Erik även operativa erfarenheter, utöver vad som renodlat följer av rollen som chefsjurist.

Erik Boman har fungerat som projektledare vid mer komplexa affärer, tvister, kris- och utvecklingsprojekt. Dessa har involverat styrning och koordinering av flera juridiska specialdiscipliner, mångfacetterade affärsförutsättningar och stabsfrågor – t.ex. förvärv, nedläggningar, avyttringar och turn arounds. Att samordna legala frågor med andra intressenter (ekonomi, HR, kommunikation, miljö, kvalitet, inköp) och med affärens förutsättningar i centrum är utmaningar han gärna tar sig an.

Erik Boman har lång specialisterfarenhet inom entreprenadrätt (byggbranschens standardavtal AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07 m.m.), förvärvad genom arbete som entreprenadjurist, bolagsjurist och chefsjurist i olika byggbolag samt ledamot i den förening som ger ut standardavtalen – BKK, Byggandets Kontraktskommitté.

Inom pedagogik, utbildning och verksamhetsstyrning brinner Erik för att göra svår och komplex materia tydlig, slagfärdig och handlingsdirigerande för affärsnytta, effektivitet och lönsamhet. En ledstjärna är att skapa enkla tilltalande processer, hjälpmedel, lathundar, informationsmaterial, m.m. (s.k. legal design) som får genomslag och skapar efterlevnad i organisationen.

Erik Boman åtar sig också styrelseposter i bolag och föreningar, där hans erfarenhet är berikande, som ledamot, ordförande eller styrelsesekreterare.


Några röster om Erik Boman

"Jag har jobbat nära Erik i lite olika sammanhang, bland annat som HR-ansvarig i det fastighetsbolag där Erik var VD under en avvecklingsperiod, och som utbildningsansvarig då vi bjöd in Erik för att utbilda såväl traineer som arbetsledare och chefer i entreprenadjuridik. Erik har en fantastisk förmåga att göra svåra saker begripliga genom sin pedagogiska förmåga kombinerat med djup expertkunskap och en humoristisk underton. Denna förmåga kom även till stor nytta i såväl ledningsgruppsarbete som i chefsrollen."

Marielle Viberg

Senior Learning & Tech Consultant

"Han är en värdeskapande länk mellan affären, cheferna och nischjurister. Dessutom besitter han en hög grad av professionell och social kompetens, viktiga egenskaper i en förtroendebransch."

Henrik Trölle

Advokat, partner, Setterwalls

”Jag har följt Erik under större delen av hans karriär i byggbranschen. Erik har alltid varit mycket uppskattad på alla nivåer – från byggprojekt och affärslinjen till ledning och styrelse. Han har mycket gott omdöme och integritet, god ordning och reda samt är dessutom mycket social och trevlig. Han har även med eget affärsansvar genomfört fastighetsaffärer framgångsrikt. Erik har genom utbildning och förebyggande arbete höjt kompetensen i organisationerna och därigenom påtagligt minskat mängden tvistigheter.”

Olle Ehrlén

Tidigare vd och koncernchef i NCC, styrelseordförande Svevia

”Det är roligt att göra affärer med Erik – det är målinriktat, fokuserat och lösningsorienterat samt med mycket stark genomförandekraft – det gör att det alltid blir intressant för alla parter.”

Dan Törnsten

Mångårig vd inom fastighetsbranschen

”Samarbetet med Erik i kund-/leverantörsteamet har alltid fungerat väldigt väl. Erik är mån om att ha en bra dialog, hitta konstruktiva lösningar och ha god framförhållning i de frågor och samarbeten vi haft genom åren.”

Julia Axelsson

Inköpschef

”Eriks intresse för affärer och lönsamhet, tillsammans med juridisk kompetens och annan erfarenhet berikar och kompletterar i styrelsearbetet. Att komma framåt är viktigt för Erik.”

Henrik Svensson

Företagsägare SweProd, m.fl.

Information om cookies

Denna hemsida använder cookies. Se vår GDPR Policy.