Förstärk er affär.

Spetsjuridik för företagsledningar, med tonvikt på affärsutveckling och entreprenadrätt.

Vi erbjuder juridisk kompetens inom allmän affärsjuridik och bolagsrätt för företag, samt specialistkompetens inom entreprenadrätt. Erfarenheterna från styrelsearbete, ledningsgruppsarbete, vd- och linjechefsroller skapar – tillsammans med juridisk kunskap, projektledningserfarenhet och intresse för legal design – en bred bas för stöttning i affärsutvecklingsfrågor.

Vi åtar oss bemanningsuppdrag och interimstjänster (bolagsjurist, chefsjurist, linjepositioner etcetera), samt löpande rådgivning, projektledning och utbildning.

Med ett brett kontaktnät av specialister, advokater och konsulter erbjuder vi lösningar för frågor och projekt som kräver särskilda kompetenser.

Tjänster


Bolagsrätt och bolagsstyrning

Upprättar styrdokument och processer för bolagsstyrning, hanterar styrelse- och stämmofrågor samt löpande bolagsrättslig rådgivning.


Entreprenadrätt

Specialistkunskap inom entreprenadrättslig rådgivning (särskilt byggbranschns standardavtal AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07 med flera). Biträder klienter i förhandlingar, kontraktsgranskning, löpande frågor under produktionen. Undervisar i entreprenadrätt och upprättar processdokument, hjälpmedel m.m.


Kommersiella avtal

Förhandlar och skriver allmänna kommersiella avtal.


Fastighetsaffärer

Biträder, förhandlar och koordinerar försäljning och förvärv av fastigheter.

“Legal design växer kraftigt. Det finns ett all större behov att paketera komplex juridik i en överskådlig och lockande form”

Erik Boman

Information om cookies

Denna hemsida använder cookies. Se vår GDPR Policy.